Easy-License | Microsoft MSDN

MSDN - verktyg för utvecklare.


Microsoft Developers Network
Skaffa de bästa verktygen!


Med MSDN Subscription...MSDN Subscription kan hjälpa dina utvecklingsteam att bli mer effektiva och produktiva genom att förse dem med ett kostnadseffektivt sätt att skaffa licenser på Microsofts plattformar och verktyg, få teknisk support och högprioriterad åtkomst till nya versioner av Microsofts produkter, bl.a. utvecklingsverktyg, operativsystem, serverprogramvara och produktivitetsprogram.

Välkommen att kontakta vår MSDN-expert, Lotta Jansson (070-190 47 76)Microsoft Developers Network

Med MSDN får du bl. a: