Microsoft Dynamics CRM  

Modern och flexibel IT-lösning för CRM


Marknad, försäljning och kundsupport


Vi har valt och föredrar att arbeta med Microsoft Dynamics CRM Online som IT-lösning i de CRM-projekt vi genomför.

Varför rekommenderar vi Microsoft Dynamics CRM?

Det finns en uppsjö av CRM-system på marknaden och de historiskt dominerande lösningarna har sina tekniska grunder i 1990-talets IT-teknik. Microsoft Dynamics CRM är från grunden utvecklad med det senaste av Microsoft-teknologier för Microsofts IT-plattformar. Från introduktionen i början av 2003 har systemet genomgått flera stora förändringar och med nuvarande version, är CRM-lösningen det modernaste när det gäller IT-teknik, funktionsinnehåll och användbarhet.

Integrationen med e-post klienten Microsoft Outlook...

En helt dominerande del av dem som är företagsanställda i Sverige använder i sitt dagliga arbete Microsofts e-post klient, Outlook. Att börja använda ett CRM-system som är så väl integrerat i Microsoft Outlook som Microsofts eget CRM-system, är ett mycket sort och viktigt argument när CRM-lösning ska väljas. Om din organisation använder Microsoft Outlook är Microsoft Dynamics CRM ett naturligt val. (vi noterar att det nog största problemet med införande av CRM-system generellt sett är användarnas acceptans, inte funktionsinnehållet)

Redan standardsystemet ger många möjligheter, men...

Microsoft Dynamics CRM är ett standardsystem för den internationella marknaden och efter att ha arbetat med Microsoft Dynamics CRM, sedan introduktionen i Sverige är vår erfarenhet att "standardsystemet" verkligen blir användbart först efter att den anpassats något.
Eftersom vi genomfört både stora och små projekt med Microsoft Dynamics CRM på såväl små organisationer, med ett fåtal CRM-användare, som stora organisationer, med ett par hundra användare, vill vi gärna tro att vi har ett relativt gott grepp om vad Microsoft Dynamics CRM duger till och hur den kan anpassas för de flestas önskemål.


Ta gärna direktkontakt med oss om du har några frågor.

Med Microsoft Dynamics CRM
Några nyckelord

• Standardsystem
• Anpassningsbart
• MS Outlook integrerat
• Internetåtkomst
• Prenumerera Online
• Starta med ett klick

Utnyttja bastekniken

• Anpassa direkt själv
• Anpassa själv via inbyggd workflow
• Anpassa med enkel jscript-kod
• Avancerad API-programmering
• Via ASP.Net-programmering

...möjligheterna är många.Microsoft Dynamics CRM
Nya CRM finns både som prenumererbar tjänst via CRM Online och som separat lösning för installation på egen serverhårdvara eller hostad hos en hostingpartner.