CRM-Erbjudande 

Vårt CRM-Erbjudande


Vi delar in vårt CRM-erbjudande i flera delar...

CRM, som ju står för Customer Relationship Management ska i första hand INTE ses som en IT-teknisk lösning även om IT-teknik helt naturligt är en viktig del såväl i CRM som i allas vår professionella vardag.

CRM handlar om att tjäna mer pengar - kort och gott, så är det!

Ett genomtänkt och väl förankrat ”CRM-tänk” i din organisation ger ditt företag möjlighet till långsiktiga och lönsamma relationer till nytta både för kunderna och det egna företaget. Det är ingen stor hemlighet att det är ”säljet” som är det viktigaste och driver ett företag framåt. Därför börjar många CRM-projekt med en önskan om att förbättra arbetssätt och skapa tydliga vägar för kommunikationen mellan försäljning, marknadsföring och kundservice.

Vårt CRM-erbjudande har flera steg:

• Kundstrategi. Flera frågor ställs, besvaras och dokumenteras...
Hur ser dina värdefulla kunder ut? ("tvillingar" som du inte ännu känner till?)
Hur kan du utveckla kundrelationerna? (kanaler, budskap, erbjudanden etc.)
Hur skapar du nya kunder? (hur ska du hantera prospects och suspects.)
Vilken information om dina kunder behöver du ha? (hur samlas detta in...)

• IT-lösning. Vilken IT-lösning är bäst för din organisation...
Åtkomst, säkerhet, användbarhet, egen IT-kapacitet (molntjänst eller inhouse)
Implementation av kundstrategin (anpassning av IT-lösningen)
Organisering för kontinuitet av CRM-användandet. (det ska också fungera efter implementationen...)

• Service och support. Vilket stöd behöver du ha framöver...
Tillgänglighet och förvaltning (i egen regi eller kompletterad med extern service)
Utveckling och förändring (hur ska framtida och nya önskemål hanteras...)

För att kunna åstadkomma en bra och användbar CRM-lösning krävs gedigen förståelse och erfarenhet från implementation av CRM. Kombinationen av verksamhetsförståelse och djup IT-kompetens är ofta en "omöjlig" kombination. Därför bedömer vi alltid varje CRM-projekt nogsamt och föreslår en kombination av affärs- och IT-konsulter i våra kundprojekt.

Är du ute efter att...


1. Skapa mer tid för "säljet":
Tiden för sälj hos din kund kan ökas genom att arbeta på rätt sätt.

2. Öka kunskapen om dina kunder:
Med rätt kunskap kan du öka träffsäkerheten i den mekaniska bearbetningen och förbereda dina säljare för den personliga säljinsatsen hos dina kunder.

3. Öka den lönsamma försäljningen:
All försäljning är inte lönsam. Med ett bra CRM kan du skapa högre aktivitet, bättre precision och styra ditt sälj mot de lönsamma affärerna

4. Öka kundnöjdheten:
Komplettera ditt sälj med en effektiv kundservice så att du får återkomma till framtida lönsamma affärer hos dina kunder.


 Jag tycker bara till...


Utskick, vem-skall-få-VAD?

Jag vill ha mer positiv respons.

Jag vill ha mer personalisering.

Våra kunder ska vara glada och nöjda.

Antalet utskick? Nej, det är mer intressant vad som sägs.