Bättre kundvård  

Kundvård heter numera CRM


Hur ni behandlar kunderna är ett viktigt konkurrensvapen.

Vår affärsidé, inom segmentet kundvård, är att utveckla kundvårdande IT-lösningar baserade på Microsofts affärsplattformar och systemtekniska lösningar. IT-lösningarna ska ligga i linje med kundföretagens mål och strategier och tydligt öka framgången för affärsverksamheten och bidra till väsentliga resultatförbättringar.

Vår konkurrensfördel uppstår i mixen mellan affärsfokus och IT-teknik och med vår långa erfarenhet från CRM-segmentet ser vi alltid till att leverera både lösningar och teknik som passar dig som kund.

Vi frågar dig, vem är du och vad söker du?

Innan vi i mitten av 1990-talet vande oss med det gemensamma begreppet för kundvård, CRM, förde vi ofta samtal med ord som säljstöd, databas-marknadsföring, relations-marknadsföring, Direct Marketing etc. Oavsett vad saker kallas handlar det i grunden om att hitta, definiera och utveckla de affärsprocesser som styr företaget och organisationen mot kundcentrering oavsett begrepp - det är CRM vi pratar om.

  • Försäljning
  • Marknadsföring
  • Service och support
  • Distribution av affärsinformation
  • Interaktion med våra egna kunder
  • Vår företagswebb i CRM-tänket
  • Sociala medier för marknadskommunikation

Vi är med dig hela vägen från utformning av kundstrategin till utveckling och implementation av den affärsstödjande IT-lösningen.

Vem är du och vad söker du?


 Kontakta oss för ett samtal (019-17 44 40).

Bättre kundvård - CRM


Om du är ute efter bättre:
• Försäljning
• Marknadsföring
• Service och support
• Distribution av affärsinformation
• Interaktion med våra egna kunder
• Vår företagswebb i CRM-tänket
• Sociala medier för marknads...

Kontakta oss för ett samtal...


 Men vad är det här...


CRM, Customer Relationship Management.

Det är inte produkterna utan relationerna till din kund som är motorn – det är CRM.

Din konkurrent är bara ett ”musklick” bort! Därför är det avgörande att ha mycket lojala kunder, leverantörer och partners liksom effektivare processer än konkurrenterna.