Rätt IT-kompetens

IT-kompetens allt viktigare


Hur är det med din IT-kompetens?


Att ha rätt IT Kompetens är idag affärskritiskt, då alla verksamheter är beroende av tillgång till internet, e-post och affärssystem.

Rätt IT kompetens kan dessutom skapa såväl konkurrensfördelar som kostnadsbesparingar i de flesta organisationer.

Det finns flera olika sätt att skaffa sig rätt IT kompetens, alltifrån självstudier till rena lärarledda utbildningar i klassrum. Däremellan erbjuds ofta kombinationer av dessa.
Vi på Ultimate Consulting har lång erfarenhet av att jobba med utbildning såväl i form av regelrätta schemalagda utbildningstillfällen som mera specifika wokrkshops för ett specifikt ämnesområde eller en startup inför ett projekt.

Vi har också valt att tillsammans med Addskills genomföra utbildningar inom våra specialområden och vi rekommenderar varmt Addskills som din utbildningspartner även för andra utbildningar än dem som vi är involverade i.


Välkomna!

IT-kompetens är allt viktigare...